สีตีเส้นถนนสีเเหลือง และสีขาว

สีตีเส้นถนนสีเเหลือง และสีขาว

สีตีเส้นถนนสีเเหลือง และสีขาว