เทกาวอีพ๊อกซี่ลงไปในรูที่เจาะไว้

เทกาวอีพ๊อกซี่ลงไปในรูที่เจาะไว้

เทกาวอีพ๊อกซี่ลงไปในรูที่เจาะไว้