เจาะรูกับพื้นเพื่อเตรียมการติดหมุดสะท้อนแสง

เจาะรูกับพื้นเพื่อเตรียมการติดหมุดสะท้อนแสง

เจาะรูกับพื้นเพื่อเตรียมการติดหมุดสะท้อนแสง