แผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ