แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลาย

แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลาย

แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลาย