หลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้ง

หลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้ง

หลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้ง