ราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง

ราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง

ราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง