ก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น

ก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น

ก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น