การ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง

การ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง

การ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง