ตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไป

ตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไป

ตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไป