การ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยก

การ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยก

การ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยก