ด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zinc

ด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zinc

ด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zinc