ขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสา

ขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสา

ขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสา