การ์ดเรล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การ์ดเรล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การ์ดเรล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

  • การ์ดเรลปริมาณงาน 64 เมตร
  • ตัวแผ่นการ์ดเรลทาด้วยสีน้ำมันสีดำ
  • ติดด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรูปก้างปลาสีเหลืองเกรดเอ็นจิเนียร์ เพื่อบอกทางแยกซ้ายขวา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

การ์ดเรล บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

การ์ดเรล บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

การ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง

การ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง

ราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง

ราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลือง

ราวเหล็กลูกฟูก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ราวเหล็กลูกฟูก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลาย

แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลาย

แผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล

ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล

การตั้งระดับแนวการ์ดเรลให้เสมอกัน

การตั้งระดับแนวการ์ดเรลให้เสมอกัน

เป้าติดการ์ดเรล

เป้าติดการ์ดเรล

การตั้งระดับเหล็กราวลูกฟูกให้สม่ำเสมอกัน

การตั้งระดับเหล็กราวลูกฟูกให้สม่ำเสมอกัน

ขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสา

ขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสา

ด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zinc

ด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zinc

การ์ดเรล บมจ.พฤกษา ปริมาณงาน 64 เมตร

การ์ดเรล บมจ.พฤกษา ปริมาณงาน 64 เมตร

การ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยก

การ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยก

การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก

การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก

ราวเหล็กกันอันตราย

ราวเหล็กกันอันตราย

ตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไป

ตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไป

การเก็บสีก่อนส่งมอบงาน

การเก็บสีก่อนส่งมอบงาน

เก็บสีที่ถลอกด้วยสีน้ำมัน

เก็บสีที่ถลอกด้วยสีน้ำมัน

ทาสีที่ถลอกก่อนส่งมอบงาน

ทาสีที่ถลอกก่อนส่งมอบงาน

Guardrail

Guardrail

ราวเหล็กกันอันตรายสีดำ ติดสติ๊กเกอร์เอ็นจิเนียร์สีเหลือง

ราวเหล็กกันอันตรายสีดำ ติดสติ๊กเกอร์เอ็นจิเนียร์สีเหลือง

ก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น

ก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น

จุดกึ่งกลาง เพื่อบอกให้ไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้น

จุดกึ่งกลาง เพื่อบอกให้ไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้น

เป้าติดการ์ดเรล

เป้าติดการ์ดเรล

การ์ดเรล เหลืองสลับดำ

การ์ดเรล เหลืองสลับดำ

การ์ดเรล สีดำสลับสีเหลือง ที่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ลำลูกาคลอง 5

การ์ดเรล สีดำสลับสีเหลือง ที่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ลำลูกาคลอง 5

แผ่นปลายปิดการ์ดเรล

แผ่นปลายปิดการ์ดเรล

เทปูนที่เสาการ์ดเรล

เทปูนที่เสาการ์ดเรล

เสาการ์ดเรลก่อนเทปูน

เสาการ์ดเรลก่อนเทปูน

หลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้ง

หลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้ง

เทปูนหลังจากการติดตั้งการ์ดเรล

เทปูนหลังจากการติดตั้งการ์ดเรล

การ์ดเรล บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทการ์ดเรล ทาด้วยสีน้ำมันสีดำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองราวเหล็กลูกฟูก ทาด้วยสีดำติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองราวเหล็กลูกฟูก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลายแผ่นปลายต้องมีลักษณะโค้งมน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรลการตั้งระดับแนวการ์ดเรลให้เสมอกันเป้าติดการ์ดเรลการตั้งระดับเหล็กราวลูกฟูกให้สม่ำเสมอกันขันน๊อตให้แน่นระหว่างแผ่นการ์ดเรลกับเสาด้านหลังไม่ได้ทาสี จะเป็นสีเดิมๆ คือสีของ Zincการ์ดเรล บมจ.พฤกษา ปริมาณงาน 64 เมตรการ์ดเรลสีเหลืองสลับดำ เพื่อบอกทางซ้ายขวา บริเวณสามแยกการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกราวเหล็กกันอันตรายตั้งระดับแนวการ์ดเรลเรียบร้อยแล้ว เตรียมที่จะเทปูนต่อไปการเก็บสีก่อนส่งมอบงานเก็บสีที่ถลอกด้วยสีน้ำมันทาสีที่ถลอกก่อนส่งมอบงานGuardrailราวเหล็กกันอันตรายสีดำ ติดสติ๊กเกอร์เอ็นจิเนียร์สีเหลืองก้างปลาสีเหลืองจะเป็นตัวบอกว่าให้ไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้นจุดกึ่งกลาง เพื่อบอกให้ไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นเป้าติดการ์ดเรลการ์ดเรล เหลืองสลับดำการ์ดเรล สีดำสลับสีเหลือง ที่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ลำลูกาคลอง 5แผ่นปลายปิดการ์ดเรลเทปูนที่เสาการ์ดเรลเสาการ์ดเรลก่อนเทปูนหลังจากเทปูนแล้ว ต้องเกลี่ยให้เสมอกับพื้นที่ติดตั้งเทปูนหลังจากการติดตั้งการ์ดเรล

วิดีโอการ์ดเรลบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยินดีให้บริการ:

  • ราวเหล็กลูกฟูก

Comments are closed.

Facebook