siamtraffic@yahoo.com

ป้ายจราจร ป้ายทางหลวงชนบท

แผ่นป้ายเตรียมทำป้ายทางหลวงชนบท การวัดป้าย เพื่อทำป้ายจราจร ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ในการทำป้าย สัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท โลโก้กรมทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทำป้ายกรมทางหลวงชนบท การติดสติ๊กเกอร์ทำป้ายจราจรกรมทางหลวงชนบท ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4004

ป้ายจราจร ป้ายทางหลวงชนบท

  • สัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือ องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นเทพแห่งวิศวกรรมการพัฒนา การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ประทับเป็นสง่าบนพระอาสน์ มือขวาถือจอบ มือซ้ายถือลูกดิ่ง เบื้องหลังพระวิษณุแสงสว่างแผ่เป็นรัศมีโดยรอบทั้ง 8 ทิศ แสดงถึงภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งประเทศ และลายกนก 3 ชั้น ตัดด้วยเส้นสีแดงบนพื้นสีเหลืองทอง หมายถึง ประเทศไทย (ที่มา : วิกิพีเดีย)
  • รูปแบบมาตรฐานป้ายจราจร และวัสดุในการผลิตสามารถส่งวิเคราะห์ทดสอบได้ที่กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายกรมทางหลวงชนบท

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับป้ายจราจร ป้ายทางหลวงชนบท

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยินดีให้บริการ:

  • ป้ายทางหลวง
  • ราคาป้ายจราจร
  • ป้ายจราจรกรมทางหลวง
  • ขนาดป้ายจราจร กรมทาง

Comments are closed.

Facebook