เทปูนให้เสมอกับพื้น แล้วรอให้ปูนแห้ง และกลับมาติดตั้งในภายหลัง

เทปูนให้เสมอกับพื้น แล้วรอให้ปูนแห้ง และกลับมาติดตั้งในภายหลัง

เทปูนให้เสมอกับพื้น แล้วรอให้ปูนแห้ง และกลับมาติดตั้งในภายหลัง