ตะกร้อเหล็กสำหรับยึดกับเสาชนิดหน้าแปลน

ตะกร้อเหล็กสำหรับยึดกับเสาชนิดหน้าแปลน

ตะกร้อเหล็กสำหรับยึดกับเสาชนิดหน้าแปลน