ไฟเตือน พร้อมป้าย “เขตชุมชน ลดความเร็ว”

ไฟเตือน พร้อมป้าย "เขตชุมชน ลดความเร็ว"

ไฟเตือน พร้อมป้าย “เขตชุมชน ลดความเร็ว”