ตะกร้อเหล็กสำหรับฝังดินเพื่อยึดติดกับเสาชนิดหน้าแปลน

ตะกร้อเหล็กสำหรับฝังดินเพื่อยึดติดกับเสาชนิดหน้าแปลน

ตะกร้อเหล็กสำหรับฝังดินเพื่อยึดติดกับเสาชนิดหน้าแปลน