แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้ว

แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้ว

แถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กจราจรเรียบร้อยแล้ว