การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้

การรีดแถบสะท้อนแสงติดกับเสื้อกั๊กเซฟตี้