นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า

นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า

นำมารีดอีกครั้งก่อนพับเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า