ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ

ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ

ตัดเศษด้ายที่รุ่ยออกมากจากตัวเสื้อ