siamtraffic@yahoo.com

ราวกันอันตรายและป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง

รายละเอียดราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม.305+000 – กม.317+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 968 เมตร รายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูก W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 968 เมตร STEEL POST (เสาเสริมสำหรับราวกั้นถนน) ปริมาณงาน 228 ต้น REFLECTING TARGET TYPE II FOR การ์ดเรล (สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 0.10 […]

การ์ดเลนจำนวน 400 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการ์ดเลนส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเลนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 22 แผ่น เสาการ์ดเรน ขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 400 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 833 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 833 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 6,840 ตัว เป้าติดราวเหล็กลูกฟูก กลม […]

การ์ดเรลราวกันอันตราย และอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

รายละเอียดการ์ดเรลราวกันอันตราย ปทุมธานี แผ่นการ์ดเรลราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 271 แผ่น แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร จำนวน 32 แผ่น เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 335 ต้น เสาโค้ง 60 องศา จำนวน 6 ต้น เสาโค้ง 30 องศา จำนวน 6 ต้น แผ่นปลาย จำนวน 17 แผ่น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 347 ตัว […]

การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้

รายละเอียดการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก สุราษฎร์ธานี แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 62 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 15 แผ่น แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก จำนวน 23 แผ่น เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 82 ต้น น๊อตลูกฟูกเหล็กราวยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 82 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 82 ตัว น๊อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 656 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม […]

การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกความยาวรวม 620 เมตร ไปจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 151 แผ่น เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 160 ต้น แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น น๊อต guard rail สั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,360 ตัว น๊อต guardrail ยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 160 ตัว แหวนเหลี่ยม 160 ตัว สติ๊กเกอร์ติดเสา […]

ราวกันอันตราย Guard Rail แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

รายละเอียดราวกันอันตราย Guard Rail ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ที่อยู่ : ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควนหนองหงส์ – น้ำตก ระหว่าง กม.35+210 – กม.47+310 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1,400 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) Class 2 Type 2 ปริมาณงาน 1,400 เมตร มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 กม.35+210 – กม.35+230 LT. (สะพาน) กม.35+260 – กม.35+280 RT. (สะพาน) กม.40+716 – กม.40+956 RT. กม.44+400 […]

guardrail งานเหมาทำการติดตั้ง w-beam guardrail จังหวัดชุมพร

รายละเอียดงานจ้างเหมาติดตั้ง guardrail จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอนท่าทอง-สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.57+484-กม.58+600 LT. ปริมาณงาน 1,116 เมตร โดยทำการดังนี้ W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 1,116 เมตร REFLECTIVE TARGET TYPE II FOR GUARD RAIL ปริมาณงาน 280 ชิ้น ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอนท่าทอง-สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.71+500-กม.72+072 LT., RT. ปริมาณงาน 1,144 เมตร โดยทำการดังนี้ W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 […]

 

Facebook