siamtraffic@yahoo.com

รับเหมาตีเส้นจราจรศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า

  รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจรศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า ตีเส้นจราจรเส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 111 เมตร งานตีเส้นบั้ง (สีขาว-เหลือง) ปริมาณ 254 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรทางม้าลาย เส้นกว้าง 40 เซนติเมตร ปริมาณ 57 ตารางเมตร งานรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรคูโบต้า ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน วัด คอนโดมิเนียม ฯลฯ ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงยี่ห้อ Tri-Star มาตรฐานมอก.542-2549 สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจร หรือราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : […]

ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA)

รายละเอียดตีเส้นที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA) ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 ที่อยู่ : 35 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 (RCA) ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ กะเทาะ และตีเส้นลูกศร ขนาดมาตรฐาน กทม. จำนวน 9 ชุด ตีเส้นขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สำหรับช่องจอดรถ VISITOR จำนวน 4 เส้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO […]

สีตีเส้น สีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 13,900 กิโลกรัม ส่งไปภาคใต้

รายละเอียดสีตีเส้นส่งไปภาคใต้ สีตีเส้นสีเหลือง TRI STAR จำนวน 195 ถุง ส่งไปจังหวัดภูเก็ต สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI STAR จำนวน 400 ถุง สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI STAR จำนวน 100 ถุง ส่งไปจังหวัดยะลา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นถนนมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตสีจราจรใช้สำหรับทาถนน หรือทาฟุตบาท สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก และราคาสีจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 […]

งานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน ปัว–อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

รายละเอียดงานตีเส้น ทางหลวงหมายเลข 1256 ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางน่านที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง ที่อยู่ : 234 หมู่ 4 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 งานจ้างเหมาทำการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานตีเส้นตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก. 542-2549 ด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ระดับ 1 (YELLOW&WHITE) ปริมาณ 5,119 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน ปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 17+400 (เป็นช่วงๆ) ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี […]

รับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง

รายละเอียดรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีขาว ปริมาณ 427 เมตร ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีเหลือง ปริมาณ 170 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 10 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 2 ตัว ตีเส้นทางม้าลาย ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.40 เมตร ปริมาณ 27 ตารางเมตร งานจ้างเหมาตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน วัดสุทธิวราราม วีดีโอที่เกี่ยวกับรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน […]

งานตีเส้นจราจร MKY TRAINING CENTER ถนนกรุงเทพกรีฑา

รายละเอียดงานตีเส้นจราจร MKY TRAINING CENTER ลูกค้า : บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่อยู่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 7-8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 งานตีเส้นจราจร สีขาวกับสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 469 เมตร งานตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว ปริมาณ 17 ตัว งานตีเส้นจราจรลูกศร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว งานตีเส้นสัญลักษณ์ “คนพิการ” ปริมาณ 1 จุด งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ MKY TRAINING CENTER ถนนกรุงเทพกรีฑา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด […]

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวและสีเหลืองจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 25 ตัน ส่งออกไปกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 600 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (20 กก./ถุง) จำนวน 650 ถุง น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 4 ปี๊บ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. 542-2549 นอกจากเราผลิตสำหรับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแล้ว ทางเรายังขายสีเทอร์โมพลาสติกให้กับต่างประเทศอีกด้วย สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : […]

 

Facebook