siamtraffic@yahoo.com

ตีเส้นที่จอดรถ เซียร์รังสิต เส้นกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 2,250 ม.

  รายละเอียดตีเส้นที่จอดรถ เซียร์รังสิต ลูกค้า : บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตีเส้นที่จอดรถ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร ปริมาณ 2,250 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ตรง) จำนวน 14 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (เลี้ยว) จำนวน 17 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมลพาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน เซียร์รังสิต วีดีโอที่เกี่ยวกับตีเส้นที่จอดรถ เซียร์รังสิต เส้นกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 2,250 ม. ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด […]

ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA)

รายละเอียดตีเส้นที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA) ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 ที่อยู่ : 35 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 (RCA) ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ กะเทาะ และตีเส้นลูกศร ขนาดมาตรฐาน กทม. จำนวน 9 ชุด ตีเส้นขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สำหรับช่องจอดรถ VISITOR จำนวน 4 เส้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO […]

รับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง

รายละเอียดรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีขาว ปริมาณ 427 เมตร ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีเหลือง ปริมาณ 170 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 10 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 2 ตัว ตีเส้นทางม้าลาย ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.40 เมตร ปริมาณ 27 ตารางเมตร งานจ้างเหมาตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน วัดสุทธิวราราม วีดีโอที่เกี่ยวกับรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน […]

งานตีเส้นจราจร MKY TRAINING CENTER ถนนกรุงเทพกรีฑา

รายละเอียดงานตีเส้นจราจร MKY TRAINING CENTER ลูกค้า : บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่อยู่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 7-8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 งานตีเส้นจราจร สีขาวกับสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 469 เมตร งานตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว ปริมาณ 17 ตัว งานตีเส้นจราจรลูกศร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว งานตีเส้นสัญลักษณ์ “คนพิการ” ปริมาณ 1 จุด งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการ MKY TRAINING CENTER ถนนกรุงเทพกรีฑา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด […]

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่ BOSCH

รายละเอียดตีเส้นจราจรที่ BOSCH งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน BOSCH จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 849 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 14 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 1 ตัว ครั้งที่ 2 ตีเส้นจราจร สีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 200 เมตร ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ปริมาณ 96 ตารางเมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว ปริมาณ 37 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว ปริมาณ 4 ตัว ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท […]

ตีเส้นถนนสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว เหลือง โครงการแกรนด์พระราม 9

รายละเอียดตีเส้นถนน โครงการแกรนด์พระราม 9 ลูกค้า : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตีเส้นถนนทึบสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 215 เมตร ตีเส้นถนนปะสีขาว ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 120 เมตร ตีเส้นถนนสีเหลือง รอบเกาะกลางถนน ปริมาณ 580 เมตร ตีเส้นถนนตารางสีเหลือง ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร 225 เมตร ตีเส้นถนนลูกศรจราจรทางตรง จำนวน 11 ตัว ตีเส้นถนนลูกศรจราจรเลี้ยวซ้าย จำนวน 7 ตัว ทาสีขาว-แดงขอบทางด้วยสีน้ำมัน ขนาดเส้นจราจรกว้าง […]

ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกที่ตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา

รายละเอียดตีเส้นจราจรตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา ลูกค้า : บริษัท นันทวัน จำกัด ที่อยู่ : 161 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขคปทุมวัน กทม. 10330 งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ ครั้งที่ 1 ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม. ยาว 481 เมตร ตีเส้นจราจรลูกศร 1 หัว (ตรง) จำนวน 36 ตัว ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ซ้าย) จำนวน 12 ตัว ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ขวา) จำนวน 12 ตัว ครั้งที่ 2 ตีเส้นจราจรสีขาว ขนาดเส้นจราจร กว้าง […]

 

Facebook