siamtraffic@yahoo.com

การ์ดเรล รั้วตาข่ายพลาสติก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ปูนซิเมนต์ไทย

รายละเอียดการ์ดเรล รั้วตาข่ายพลาสติก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ปูนซิเมนต์ไทย ลูกค้า : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่อยู่ : 52 หมู่ 6 ถนนทุ่งสง-ห้อยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร จำนวน 4 แผ่น แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร จำนวน 1 แผ่น r=8.00 (โค้งแบบ B) เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 6 ต้น แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น น๊อตการด์เรลยาว 5/8″ […]

การ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902

รายละเอียดการ์ดเรล ตอน คลองด่าน-ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625-กม.71+902 ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 งานจ้างเหมาทำการงานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองด่าน – ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+625 – กม.71+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ การ์ดเรล W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,152 เมตร งานเป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเรล ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 288 […]

gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. ส่งไปจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดสุรินทร์ แผ่น gaurdrail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 10 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น เสา gaurdrail ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 12 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 12 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 12 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 112 ตัว เป้าติดการ์ดเรล […]

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย รถคันที่ 1 เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 156 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 108 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 108 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 928 ตัว แหวนเหลี่ยม […]

ราวกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวกั้นถนน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นราวกั้นถนนหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 500 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น เสาราวกันอันตรายขนาด 4″ x 1.5 ม. จำนวน 500 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (15 x 165 มม.) จำนวน 1,670 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (15 x 30 มม.) จำนวน 13,360 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. จำนวน […]

เหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง พร้อมอุปกรณ์

  รายละเอียดเหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 19 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=5.90 เมตร จำนวน 1 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 เมตร จำนวน 2 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 6 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 […]

gaurd rail จำนวน 100 แผ่น และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล

รายละเอียด gaurd rail และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล แผ่น gard rail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 100 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 1,500 ตัว น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 400 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 400 ตัว เป้าติด steel gard rail กลม […]

 

Facebook