siamtraffic@yahoo.com

ราวกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวกั้นถนน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นราวกั้นถนนหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 500 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น เสาราวกันอันตรายขนาด 4″ x 1.5 ม. จำนวน 500 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (15 x 165 มม.) จำนวน 1,670 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (15 x 30 มม.) จำนวน 13,360 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. จำนวน […]

เหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง พร้อมอุปกรณ์

  รายละเอียดเหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 19 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=5.90 เมตร จำนวน 1 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 เมตร จำนวน 2 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 6 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 […]

gaurd rail จำนวน 100 แผ่น และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล

รายละเอียด gaurd rail และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล แผ่น gard rail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 100 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 1,500 ตัว น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 400 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 400 ตัว เป้าติด steel gard rail กลม […]

ราวกันอันตรายและป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง

รายละเอียดราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม.305+000 – กม.317+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 968 เมตร รายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูก W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 968 เมตร STEEL POST (เสาเสริมสำหรับราวกั้นถนน) ปริมาณงาน 228 ต้น REFLECTING TARGET TYPE II FOR การ์ดเรล (สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 0.10 […]

การ์ดเรียว 70 แผ่น และกระจกโค้ง 5 บาน ส่งไปจังหวัดภูเก็ต

  รายละเอียดการ์ดเรียวส่งไปจังหวัดภูเก็ต แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มม. ยาว 3.32 ม. จำนวน 70 แผ่น เสาการ์ดเรียว ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 74 ต้น แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 592 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 74 ตัว น๊อตการ์ดเรียวยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 74 ตัว อุปกรณ์การ์ดเรลเป้าสะท้อนแสง กลม 10 ซม. TYPE9 […]

Guard rails ขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งลูกค้า 2 เจ้าที่บริษัทขนส่ง

รายละเอียด guard rails ของลูกค้ารายที่หนึ่ง แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 40 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น น๊อต guard rails สั้น 5/8 x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 500 ตัว น๊อต guard rails ยาว 5/8 x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 250 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 500 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม […]

การ์ดเรล ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ปริมาณ 1,200 เมตร

รายละเอียดการ์ดเรล ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ที่อยู่ : ถนนหล่มสัก-ชุมแพ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. (Class I Type I) มอก.ที่ 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 ปริมาณงาน 200 เมตร ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2258 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) – ต่อเขต อบต.หนองแม่นาควบคุม (ช่วงที่ 1) ระหว่าง กม.4+000 – กม.5+800 รวมระยะทาง 1.800 กม. งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเรล W-Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. […]

 

Facebook