siamtraffic@yahoo.com

gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก. ส่งไปจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด gaurdrail และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดสุรินทร์ แผ่น gaurdrail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 10 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น เสา gaurdrail ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 12 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 12 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 12 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 112 ตัว เป้าติดการ์ดเรล […]

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย รถคันที่ 1 เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 156 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 108 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 108 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 928 ตัว แหวนเหลี่ยม […]

ราวกั้นถนน จำนวน 500 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวกั้นถนน 500 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นราวกั้นถนนหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 500 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 30 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 30 แผ่น เสาราวกันอันตรายขนาด 4″ x 1.5 ม. จำนวน 500 ต้น น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (15 x 165 มม.) จำนวน 1,670 ตัว น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (15 x 30 มม.) จำนวน 13,360 ตัว เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. จำนวน […]

เหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง พร้อมอุปกรณ์

  รายละเอียดเหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 19 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=5.90 เมตร จำนวน 1 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 เมตร จำนวน 2 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 6 แผ่น เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 […]

gaurd rail จำนวน 100 แผ่น และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล

รายละเอียด gaurd rail และสีทาเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดสตูล แผ่น gard rail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 100 แผ่น แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 1,500 ตัว น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 400 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 400 ตัว เป้าติด steel gard rail กลม […]

ราวกันอันตรายและป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง

รายละเอียดราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม.305+000 – กม.317+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 968 เมตร รายละเอียดดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูก W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 968 เมตร STEEL POST (เสาเสริมสำหรับราวกั้นถนน) ปริมาณงาน 228 ต้น REFLECTING TARGET TYPE II FOR การ์ดเรล (สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 0.10 […]

การ์ดเรียว 70 แผ่น และกระจกโค้ง 5 บาน ส่งไปจังหวัดภูเก็ต

  รายละเอียดการ์ดเรียวส่งไปจังหวัดภูเก็ต แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มม. ยาว 3.32 ม. จำนวน 70 แผ่น เสาการ์ดเรียว ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 74 ต้น แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 592 ตัว แหวนเหลี่ยม จำนวน 74 ตัว น๊อตการ์ดเรียวยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 74 ตัว อุปกรณ์การ์ดเรลเป้าสะท้อนแสง กลม 10 ซม. TYPE9 […]

 

Facebook