siamtraffic@yahoo.com

ป้ายโอเวอร์เฮด และสีเทอร์โมพลาสติก 15 ตัน

ป้ายโอเวอร์เฮด และสีเทอร์โมพลาสติก 15 ตัน

  • โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด 2 ชุด
  • เฟรมป้ายจราจรจำนวน 2 ชุด
  • ป้ายจราจรขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด
  • สีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 15 ตัน
  • ลูกค้าได้แก่ผู้รับเหมาทำถนน
  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายจราจร สีเทอร์โมพลาสติก
เฟรมป้ายจราจร

เฟรมป้ายจราจร

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจร

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจร

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นขาดั้งด้านข้าง

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นขาดั้งด้านข้าง

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้าย

โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้าย

ป้ายโอเวอร์เฮด

ป้ายโอเวอร์เฮด

การนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตร

การนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตร

การใช้เฮี๊ยบยกโครงเหล็กโอเวอร์เฮด

การใช้เฮี๊ยบยกโครงเหล็กโอเวอร์เฮด

การใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮด

การใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮด

การใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุก

การใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุก

สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวง

สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวง

สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้ว

ป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้ว

ป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้วแยกเป็นชุดๆ

ป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้วแยกเป็นชุดๆ

เสาสำหรับโครงโอเวอร์เฮด

เสาสำหรับโครงโอเวอร์เฮด

โครงสำหรับยึดเฟรมป้าย

โครงสำหรับยึดเฟรมป้าย

โครงป้ายโอเวอร์เฮด

โครงป้ายโอเวอร์เฮด

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้าย

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้าย

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุก

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุก

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถเทรลเลอร์

โครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถเทรลเลอร์

โครงป้ายโอเวอร์เฮด

โครงป้ายโอเวอร์เฮด

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจร

โครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจร

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจรยาว 8 เมตรขึ้นรถเทรลเลอร์

การนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจรยาว 8 เมตรขึ้นรถเทรลเลอร์

โครงเหล็กป้ายโอเวอร์เฮดสำหรับป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทาง

โครงเหล็กป้ายโอเวอร์เฮดสำหรับป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทาง

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถเทรลเลอร์

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถเทรลเลอร์

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถบรรทุก

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถบรรทุก

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุก

การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุก

สีเทอร์โมพลาสติก 15 ตัน

สีเทอร์โมพลาสติก 15 ตัน

สีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri Star

สีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri Star

ลูกแก้วสะท้อนแสง

ลูกแก้วสะท้อนแสง

ขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การนำสีเทอร์โมพลาสติกขึ้นรถบรรทุก

การนำสีเทอร์โมพลาสติกขึ้นรถบรรทุก

การนำสีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 15 ตันขึ้นรถบรรทุก

การนำสีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 15 ตันขึ้นรถบรรทุก

ป้ายจราจรที่แยกออกเป็นชุดๆ

ป้ายจราจรที่แยกออกเป็นชุดๆ

การนำป้ายจราจรขึ้นรถบรรทุกโดยใช้รถยกฟอร์คลิฟท์เป็นเครื่องทุ่นแรง

การนำป้ายจราจรขึ้นรถบรรทุกโดยใช้รถยกฟอร์คลิฟท์เป็นเครื่องทุ่นแรง

ใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลท

ใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลท

เฟรมป้ายจราจร

เฟรมป้ายจราจร

คลุมผ้าใบให้กับสีเทอร์โมพลาสติกกันเปียกน้ำ

คลุมผ้าใบให้กับสีเทอร์โมพลาสติกกันเปียกน้ำ

การนำเฟรมป้ายขึ้นรถเทรลเลอร์

การนำเฟรมป้ายขึ้นรถเทรลเลอร์

เฟรมป้ายจราจรโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดป้ายจราจรโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นขาดั้งด้านข้างโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงยึดกับเฟรมป้ายป้ายโอเวอร์เฮดการนำป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถ ซึ่งโครงเหล็กมีความยาวกว่า 8 เมตรการใช้เฮี๊ยบยกโครงเหล็กโอเวอร์เฮดการใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮดการใช้เฮี๊ยบยกโครงโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกการนำโครงเหล็กโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรขึ้นรถบรรทุกสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวงสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้วป้ายจราจรหลังจากแพ็กกิ้งเสร็จแล้วแยกเป็นชุดๆเสาสำหรับโครงโอเวอร์เฮดโครงสำหรับยึดเฟรมป้ายโครงป้ายโอเวอร์เฮดการนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายการนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนสำหรับยึดเฟรมป้ายขึ้นรถบรรทุกโครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วโครงป้ายโอเวอร์เฮดขึ้นรถเทรลเลอร์โครงป้ายโอเวอร์เฮดโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจรการนำโครงป้ายโอเวอร์เฮดส่วนที่เป็นโครงเหล็กสำหรับยึดติดเฟรมป้ายจราจรยาว 8 เมตรขึ้นรถเทรลเลอร์โครงเหล็กป้ายโอเวอร์เฮดสำหรับป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทางการผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถเทรลเลอร์การผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายหล่นจากรถบรรทุกการผูกลวดเพื่อป้องกันโครงป้ายโอเวอร์เฮดหล่นจากรถบรรทุกสีเทอร์โมพลาสติก 15 ตันสีเทอร์โมพลาสติกยี่ห้อ Tri Starลูกแก้วสะท้อนแสงขึ้นโครงโอเวอร์เฮดยาว 8 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วการนำสีเทอร์โมพลาสติกขึ้นรถบรรทุกการนำสีเทอร์โมพลาสติกปริมาณ 15 ตันขึ้นรถบรรทุกป้ายจราจรที่แยกออกเป็นชุดๆการนำป้ายจราจรขึ้นรถบรรทุกโดยใช้รถยกฟอร์คลิฟท์เป็นเครื่องทุ่นแรงใช้สายรัดพลาสติกรัดสีเทอร์โมพลาสติกกับพาเลทเฟรมป้ายจราจรคลุมผ้าใบให้กับสีเทอร์โมพลาสติกกันเปียกน้ำการนำเฟรมป้ายขึ้นรถเทรลเลอร์

วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับป้ายโอเวอร์เฮด และสีเทอร์โมพลาสติก 15 ตัน

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยินดีให้บริการ:

  • เหล็กถัก

Facebook